Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Типы магазинов

Типы магазинов - Types of stores
магазин подарков
[magazìn padàrkaf]
овощной магазин
[avashhnòj magazìn]
местный магазин
[mèstnyj magazìn]
парфюмерия
[parf’umèriya]
канцелярские товары
[kantsil’àrskii tavàry]
электротовары
[ilèktratavàry]
мебельный магазин
[mèbil`nyj magazìn]
рыбный магазин
[r`ybnyj magazìn]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο κατάστημα, Στο δρόμο, Ουσιαστικό

Скоро выпадет снег, и всё будет хорошо [skora vypad'et sn'ek, i vs'yo bud'it kharasho] - Soon the snow falls, and everything will be fine
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
В Санкт-Петербурге появился новый дорожный знак: Осторожно, ловцы покемонов

A new road sign appeared in In St. Petersburg: Caution, catchers of pokemon
Ετικέτες: Στο δρόμο
Пьер Ришар прокатился в московском метро
[p'er rishar prakatils'ya v maskofskom metro]
Pierre Richard has swept in the Moscow metro


метро
[mitrò]
Скажите, сколько стоит билет на метро?
[skazhìti skol'ka stòit bilèt na mitrò]
Как пройти к метро?
[kak prajtì k mitrò]
Ετικέτες: Στο δρόμο
Просит купить ему новую игру [prosit kupit' emu novuyu igru] - Asks to buy him a new game

купить
[kupit`]
просить
[prasit`]
новый
[novyj]
игра
[igra]
Я могу купить этот прибор?
[ya magu kupit` ehtot pribor?]
Где здесь можно купить сувениры?
[gd`e zd`es` mozhna kupit` suv`eniry?]
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία