Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στοΕγγραφή
Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Типы магазинов

Типы магазинов - Types of stores
магазин подарков
[magazìn padàrkaf]
овощной магазин
[avashhnòj magazìn]
местный магазин
[mèstnyj magazìn]
парфюмерия
[parf’umèriya]
канцелярские товары
[kantsil’àrskii tavàry]
электротовары
[ilèktratavàry]
мебельный магазин
[mèbil`nyj magazìn]
рыбный магазин
[r`ybnyj magazìn]
галантерея
[galantirèya]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Στο κατάστημα, Στο δρόμο, Ουσιαστικό

В Санкт-Петербурге идёт дождь, а в Москве солнечно [f Sankt-Pitirburge id'ot dosht', a v Maskve solnichna] - it's raining in St. Petersburg, and it's sunny in Moscow
Ετικέτες: Στο δρόμο, Καιρός
Лещ - это рыба, которая обитает в озёрах, прудах, реках, водохранилищах и солоноватых водах Каспийского, Аральского и Азовского морей. Лещ является ценной промысловой рыбой. Лещ используется для изготовления консервов. Его также можно вялить, коптить, солить, варить и жарить.

The bream is fish who lives in lakes, ponds, rivers, reservoirs and saltish waters of the Caspian, Aral and Azov seas. The bream is a valuable food fish. The bream is used for production of canned food. It can also be dried, smoked, salted, cooked and fried.

жарить
[zharit']
консерватория
[kansirvatoriya]
Пора бы тебе уже начать носить доспехи [para by tibe uzhe nachat' nasit' daspekhi] - It's time for you to start wearing armor

Но как же тогда все узнают, что у меня такой потрясный пресс? [no kak zhe takda vse uznayut, chto u min'a takoj patryasnyj pr'es?] - But how everyone will know that I have such incredible abs?
Утро во Владивостоке выглядит круче любого рассвета [utra va vladivastoke vyglyadit kruche l'ubova rasveta] - Morning in Vladivostok looks steeper than any dawn
Ετικέτες: Στο δρόμο
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία