Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Диалоги Ruspeach

Диалоги Ruspeach

Ο συντάκτης της εικόνας: Ruspeach

Russian language learning strategy:
15 days ≈ 1 dialogue ≈ 60 words
And these 60 words you will use, know how to use, and remember forever!
Read here - www.ruspeach.com/en/schools_teachers/self_education.php

Стратегия изучения русского языка:
15 дней ≈ 1 диалог ≈ 60 слов
И эти 60 слов вы будете использовать, знать как использовать и запомните навсегда!
Читайте тут - www.ruspeach.com/schools_teachers/self_education.php

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά, Ruspeach νέα

Седьмой ежемесячный конкурс статей (декабрь 2016) от Ruspeach окончен!

Победителем стала Zarrina. Она получает очередные 5 000 рублей!
В конкурсе был только один участник, поэтому поощрительный приз не достаётся никому. 

Место Автор Количество символов в статьях Количество статей
1 Zarrina 21841 9

Статьи, участвующие в конкурсе

Автор Статья Дата публикации Количество символов
Zarrina Притяжательные местоимения в русском языке (Английский перевод) 05.12.2016 1857
Zarrina Род имен существительных. Женский род. (Английский перевод) 07.12.2016 2355
Zarrina Как научиться произносить звуки в русском языке. Звуки Ш и Ж 23.12.2016 1641
Zarrina Как описать внешность человека в русском языке. Описываем лицо. 23.12.2016 3326
Zarrina Склонение личных местоимений по падежам. Единственное число. 14.12.2016 2544
Zarrina Наиболее часто употребляемые прилагательные, которые нужны иностранцу 06.12.2016 3041
Zarrina Дни недели в русском языке. Что означает название каждого дня 05.12.2016 2146
Zarrina Дни недели в русском языке 04.12.2016 2875
Zarrina Основные правила образования множественного числа существительных 04.12.2016 2056

Всего статей принимало участие в конкурсе: 9 шт.

Подробнее о конкурсе читайте на сайте http://www.ruspeach.com/news/10958/
Ετικέτες: Ruspeach νέα
Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία