Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Какой шебушной!

"Шебушным" называют неспокойного человека, который никогда не может усидеть на месте. Он постоянно в движении, что-то придумывает. Он сам придумывает проблемы и сам участвует в их решении, иногда привлекая других. Животное также можно назвать шебушным, если оно очень игривое и неспокойное.

"Shybushnòj" is a restless person who can never sit still. He is constantly on the go, thinking out something. He himself creates problems and participates in resolving them, involving others sometimes. An animal can also be "shybushnòj" if it is very playful and restless.

кот
[kot]
животное
[zhivotnoe]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία