работа


Překlad: Práce
Transliterace: [rabòta]

Část řeči: Существительное
Rod: Женский
Číslo: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный работа работы
Родительный работы работ
Дательный работе работам
Винительный работу работы
Творительный работой работами
Предложный о работе о работах

Příklady použití

До скольки банк работает сегодня? [do skal'kì rabòtajet bank sivòdnya] - Do jakého času banka pracuje dnes?
интересная работа [interèsnaya rabòta] - zajímavá práce
Мне приходится много работать. [mne prikhòditsya mnògo rabòtat'] - Musím hodně pracovat
Можно взглянуть, как работает этот прибор? [mozhna vzgl'anut`, kak rabotait ehtat pribor?] - Můžeme se podívat, jak tento přístroj pracuje?
Моя работа начинается в 8 часов утра. [moya rabòta nachinàjetsya v vòsem' chasòv utrà] - Moje práce začíná v 8 hodin ráno.
работа на полный рабочий день [rabòta na pòlnyj rabòchij den' ] - práce na plný úvazek
работа по совместительству [rabòta pa savmistìtil'stvu] - práce současně
Скажите, как это работает? [skazhit`e, kak ehto rabotaet?] - Řekněte mi, prosím, jak to funguje?
Сколько часов в день вы работаете? [skòl'ko chasòv v den' vy rabòtajete] - Kolik hodin denně pracujete?
У меня в номере не работает телевизор (кондиционер, фен). [u min'à v nòmeie ni rabòtait tilivìzar (kanditsianèr, fen)] - Na pokoji nefunguje televize (klimatizace, vysoušeč vlasů).
Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать… © Иван Бунин/ Ivan Bunin [chilavèka dèlayut schislìvym tri vèshhi: lyubòf', intirèsnaya rabòta i vazmòzhnast' putishèstvavat'] - Člověka dělají šťastným tři věci: láska, zajímavá práce a možnost cestovat ... © Ivan Bunin / Ivan Bunin
я работаю в понедельник [ya rabòtayu v panidèl'nik] - Pracuji v pondělíMůžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci