большой


Překlad: Velký
Transliterace: [bal'shòj]

Část řeči: Прилагательное
Rod: Мужской
Сравнительная степень: больше

Рода


Краткая форма Полная форма
Мужской род большой
Женский род большая
Средний род большое
Множественное число большие

Падежи


Падеж Мужской род Женский род Средний род Множ. число
Именительный большой большая большое большие
Родительный большого большой большого больших
Дательный большому большой большому большим
Винительный большого,большой большую большое большие, больших
Творительный большим большой большим большими
Предложный о большом о большой о большом о больших

Příklady použití

большой нос [bal'shòj nos] - velký nos
Большой талант требует большого трудолюбия. [bal`shoj talant trebuet bal`shova trudalyubiya.] - Velký talent vyžaduje hodně tvrdé práce.
Большой театр празднует своё 50-летие в Лондоне. Гастроли знаменитого русского балета проходят с 29 июля по 17 августа. [bal`shoj t`iatr praznuet svayo 50-letie v londane. gastroli znaminitavo ruskovo baleta prakhodyat s 29 iyulya po 17 avgusta.] - Velké divadlo slaví své 50. výročí v Londýně. Pohostinské vystoupení slavného ruského baletu koná od 29. července do 17. srpna.
большой фотоальбом [bal'shòj fotaal'bòm] - velké foto album
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Произошёл большой взрыв. [praizashòl bal'shòj vzr`yv ] - Došlo velkému třeskuMůžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci