который


Překlad: který
Transliterace: [katoryj]

Příklady použití

Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Который час? Сколько времени? [Katòryj chas? skòl'ka vrèmini?] - Kolik je hodin?Jaký je čas?
Подскажите, пожалуйста, который час? [patskazhìti pazhàlusta katòryj chas] - Můžete mi, prosím, říct, kolik je hodin?Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci