мы


Překlad: my
Transliterace: [my]

Příklady použití

В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri] - V loňském roce jsme byli na moři.
Во сколько мы прибываем в…? [va skòl'ka my pribyvàim v...] - V kolik hodin přijedeme do ...?
Всякий раз, прощая кого-то, мы прощаем и самих себя. [vs'yakij raz, prashhaya kavo-ta, my prashhaem i sam'ikh s'eb'ya] - Pokaždé, když odpouštíme někomu, odpouštíme i sobě..
Если каждое утро вы будете просыпаться с мыслью о том, что сегодня обязательно произойдёт что-нибудь хорошее, так и будет. [esli kazhdae utra vy budite prasypat`sya s mysl`yu o tom, chto sivodnya obyazatil`no praizoid'ot chto nibut` kharoshee, tak i budit] - Pokud se každé ráno budete probouzet s myšlenkou, že se stane dnes něco dobrého, určitě se tak stane.
когда мы можем встретиться? [kagdà my mòzhim vstrètitsa] - když se můžeme setkat?
Корова: му-у, мычит [mu-u, mychìt] - Kráva: mu-u,mečí
Мир был бы лучше, если бы мы вели себя так, словно на нас смотрит мама. [mir byl by luchshe, esli by my vili sib'a tak, slovna na nas smotrit mama] - Svět by byl lepší, kdybychom se chovali jako by se na nás dívala maminka.
мы боимся [my baimsya] - bojíme se
мы будем убирать [my budim ubirat`] - budeme uklízet
Мы видим вас. [my vìdim vas] - Vidíme vás
Мы встречаемся с друзьями в 7 часов вечера. [my fstrichàimsya s druz’yàmi v sem’ chisòf vèchira] - Setkáváme se s přáteli v 7 hodin odpoledne .
мы выручаем [my vyruchàim] - pomáháme
мы дышим [my d`yshim] - dýcháme
мы едем [my jèdem] - jedeme
Мы желаем вам счастья! [my zhelàim vam sshàst'ya] - Přejeme Vám štěstí!
Мы желаем всем хороших выходных! [my zhilàim vsem kharòshikh vykhadn`ykh] - Přejeme vám všem dobrý víkend!
Мы желаем им интересной поездки. [my zhilàim im intirèsnaj pajèstki] - Přejeme Vám zajímavý výlet.
мы завтракаем [my zàftrakaim] - máme snídaně
мы защищаем [my zasshisshàjem] - chráníme
Мы здесь всего на неделю. [my zdes` fsevo na nedelyu.] - Jsme tu jen na týden.
мы играем [my igràim] - hrajeme
мы купаем [my kupàjem] - koupáme
мы летаем [my letàem] - létáme
мы ловим [my lovim] - chytíme
мы мечтаем [my mechtàjem] - sníme
мы моем [my mòem] - myjeme
Мы можем посетить эту выставку? [my mozhem posetit` ehtu vystafku?] - Můžeme jít na tuto výstavu?
Мы муж и жена. [My mush i zhinà] - Jsme manželé
мы находим [my nakhòdim] - my shledáme
мы ныряем [my nyryàem] - noříme
мы нюхаем [my nyùkhaem] - čicháme
мы падаем [my pàdaim] - padáme
Мы платим отдельно. [my plàtim atdèl'na] - Platíme odděleně
Мы поздравляем вас с Новым годом. [my pazdravl'àim vas s nòvym gòdam] - Přeji Vám Šťastný nový rok.
Мы поздравляем вас с рождением дочки! [my pazdravl'aim vas s razhdènijem dòchki] - Blahopřejeme vám k narození dcery!
Мы посмотрим твой фотоальбом. [my pasmòtrim tvòj fotoal'bòm] - Podíváme se do tvého fotoalba.
Мы прибываем на станцию… [my pribyvàim na stàntsiyu...] - Přijíždíme na stanici ...
мы принимаем душ [my prinimàjem dush] - osprchujeme se
мы пугаем [my pugàim] - strašíme
Мы рисуем [my risùjem] - Kreslíme
1 2Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci