Οι καθηγητές και τα σχολεία είναι τώρα στο Skype

Ακολουθήστε μας στο


 Πίσω σε όλα τα νέα Πίσω σε όλα τα νέα

Трепать нервы

Разговорное выражение "трепать нервы" довольно часто используется в современном русском языке. Это выражение обозначает раздражать кого-то, заставлять нервничать, портить настроение.

Colloquial expression "tripàt' nèrvy" is used quite often in modern Russian. This expression means "to irritate someone, to make smb nervous, to spoil smb's mood".

трепать нервы [tripàt' nèrvy] - to fray nerves, give a pain in the neck
часто
[chasto]
нервный
[nèrvnyj]
Я нервный
[ya nèrvnyj]
раздражённый
[razdrazhònnyj]

Άλλα νέα σχετικά με το θέμα αυτό: Ομιλούμενα ρωσικά

Я врал тебе, потому что не хотел причинить боль! [ya vral tibe, patamu chto ni khat'el prichin'it' bol'] - I lied to you because I didn't want to hurt you!

От создателей [at sazdatilej] - From the creators of

Я ограбил тебя, чтобы ты не скучала [ya agrab'il tib'a, chtoby ty ni skuchala] - I robbed you, because I didn't want you to be bored

Я избил тебя ради спасения панд [ya isbil tib'a rad'i spas'en'iya pand] - I beat you for the salvation of pandas
Доброй ночи, Москва [dobraj nochi, Maskva] - Good night, Moscow!
Дожить до выходных, чтобы их проспать [dazhit' da vykhadnykh chtoby ikh praspat'] - To survive until the weekend to oversleep it
Μετάφραση
Μετάφραση (ru-el)
Μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία