тоже


Překlad: taky
Transliterace: [tòzhe]

Příklady použití

Алексей учится в институте. Иван тоже учится в институте. [Аliksèj ùchitsa v institùti. Ivàn tòzhe ùchitsa v institùti] - Alexej studuje v institutu. Ivan také studuje v institutu.
Ты любишь кофе. Я тоже люблю кофе. [Ty lyùbish' kòfe. Ya tòzhe lyublyù kòfe] - Máš rád kávu. Mám rád kávu také.
Я иду в клуб. Иван тоже идёт в клуб. [Ya idù v klup. Ivàn tòzhe idyòt v klup] - Jdu do klubu. Ivan také jde do klubu.Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci