Kaydolmak istiyorum

Из огня да в полымя

Из огня да в полымя
[iz ognya da v polymya]
- Ateşten aleve
Bu ne demek: Anlam: kötü bir durumdan daha kötü bir duruma düşmek.
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.