Kaydolmak istiyorum

Оборотная сторона медали

Оборотная сторона медали
[oborotnaya storona medali]
- Madalyanın arka tarafı
Bu ne demek: Anlam: bir eylemin veya olayın hoş olmayan tarafı (genellikle gizlenmiş olan).
Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.