You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

İyelik zamirleri

İyelik zamirleri, Чей? Чья? Чьё? Чьи? (Kimin?) sorularına cevap vererek bir nesnenin kime ait olduğunu bize anlatırlar.  

Çizelge. İyelik zamirlerinin cinsliklerde ve hallerde çekimi.  

Şahıs zamiri Eril (дом (ev), заяц (tavşan)) Dişil (лиса (tilki), (мама)) Cinsliksiz (село (köy), окно (pencere)) Çoğul (дети (çocuklar))
Я (Ben) мой (benim) моя (benim) моё (benim) мои (benim) 
ты (sen) твой (senin) твоя (senin) твоё (senin) твои (senin)
он/оно (o) его (onun) его (onun) его (onun) его (onun)
она (o) её (onun) её (onun) её (onun) её (onun)
мы (biz) наш (bizim) наша (bizim) наше (bizim) наши (bizim)
вы (siz) ваш (sizin) ваша (sizin) ваше (sizin) ваши (sizin)
они (onlar) их (onların) их (onların) их (onların) их (onların)


Dikkat ediniz:
Мой (benim), твой (senin), наш (bizim), ваш (sizin) iyelik zamirleri, ismin cinsliğine ve sayına uyarak çekimlidir. 
Его, её (onun), их (onların) iyelik zamirleri ise çekimli olmaz. 


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.