You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

İşaret zamirleri

İşaret zamirleri, bir nesneyi işaretlemek için kullanılırlar:
Nesne yakın olduğunda этот, эта, это, эти zamirlerini kullan;
Nesne uzak olduğunda тот, та, то, те zamiarlerini kullan.

İşaret zamirleri, isime cinslikte, sayıda ve halde uyarak çekimlidir.
İşaret zamirleri, sıfatlar gibi çekimlidir.  

Nesne Zamir Nesne yakın olduğundaki işaret zamiri Nesne uzak olduğundaki işaret zamiri

стол (м.р.)

masa (eril)

он

ЭТОТ
этот стол красивый

bu masa güzeldir

ТОТ
тот стол лучше этого

bu masa, ondan çok iyidir

ручка (ж.р.)

kalem (dişil)

она

ЭТА
эта ручка не пишет

bu kalem yazmıyor

ТА
та ручка мне больше нравится

o kalemi daha beğenirim  

окно (с.р.)

pencere (cinsliksiz)

оно

ЭТО
это окно грязное

bu pencere çamurludur

ТО
то окно не помыто

o pencere temizlenmemiştir

дома (мн.ч.)

evler (çoğul)

они

ЭТИ
эти дома дорогие

bu evler pahalıdır

ТЕ
те дома принадлежат мне

o evler bana aittir


İstisna: «Кто это?», «Что это?» (Bu kimdir? Bu nedir?) sorularında ve bu sorulara «Это стол.» (Bu masadır), «Это ручка.» (Bu kalemdir), «Это окно.» (Bu penceredir), «Это дома.» (Bu evlerdir) gibi cevaplarda ЭТО sözü cinslikte ve sayıda çekmli olmaz.   
 


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.