You can change this website language: English

Tự đăng ký

Đại từ chỉ định

Đại từ chỉ định dùng để chỉ ra đồ vật:
Bạn hãy sử dụng đại từ chỉ định этот, эта, это, эти (cái này), nếu mà đồ vật ở gần;
Bạn hãy sử dụng đại từ chỉ định тот, та, то, те, (cái kia), nếu mà đồ vật ở xa.

Đại từ chỉ định tương hợp với danh từ theo giống, theo số và cách chia.
Đại từ chỉ định cũng được chia như tính từ.

Đồ vật Đại từ Đại từ chỉ định, nếu đồ vật ở gần Đại từ chỉ định, nếu đồ vật ở xa
стол (м.р.) - cái bàn (giống đực) он - anh ấy ЭТОТ - NÀY
этот стол красивый - cái bàn này đẹp.
ТОТ - KIA
тот стол лучше этого - cái bàn kia tốt hơn cái bàn này
ручка (ж.р.) - cái bút (giống cái) она - cô ấy ЭТА - NÀY
эта ручка не пишет - cái bút này không viết được
ТА - KIA
та ручка мне больше нравится - cái bút kia tôi thích hơn
окно (с.р.) - cửa sổ (giống trung) оно - nó ЭТО - NÀY
это окно грязное - cái cửa sổ này bẩn
ТО - KIA
то окно не помыто - cái cửa sổ kia chưa được rửa
дома (мн.ч.) - những ngôi nhà (số nhiều) они - họ ЭТИ - NÀY
эти дома дорогие - những ngôi nhà này đắt tiền
ТЕ - KIA
те дома принадлежат мне - những ngôi nhà kia thuộc về tôi


Trường hợp ngoại lệ: Trong câu hỏi «Кто это?» "Đây là ai?", «Что это?» "Đây là cái gì?" và những câu trả lời cho những câu hỏi kia như «Это стол.»-"Đây là cái bàn" «Это ручка.»-"Đây là cái bút" «Это окно.»-"Đây là cửa sổ" «Это дома.»-"Đây là những ngôi nhà" từ ЭТО-ĐÂY LÀ, không thay đổi theo giống và số.
 


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này