два


Překlad: dva
Transliterace: [dva]

Část řeči: Числительное

Příklady použití

без пяти два [bes pyatì dva] - Bez pěti minut dvě
В жизни каждого человека есть два самых важных дня - день, когда он родился, и день, когда понял зачем. [V zhìzni kàzhdogo chelovèka jèst' dva sàmykh vàzhnykh dnya: den', kogdà on rodìlsya, i den', kogdà pònyal zachèm] - V životě každého člověka je dva nejdůležitějších dne - den, kdy on se narodil a den, kdy on si uvědomil, nač.
восемь двадцать [vòsim’ dvàtsat’] - osm dvacet
Вы опоздали на этот автобус. Следующий через два часа. [vy apazdali na ehtot aftobus. Sleduyushij cheres dva chisa] - Přišly jste k tomuto autobusu příliš pozdě. Následující bude za dvě hodiny.
Два пива, пожалуйста [dva piva, pozhalujsta] - dvě piva, prosím
два часа пятнадцать минут [dva chisà pitnàtsat' minùt] - Dvě hodiny patnáct minut
Два шарика ванильного мороженого, пожалуйста! [dva shàrika vanìl'nava maròzhinava, pazhàlusta] - Dva kopečky vanilkové zmrzliny, prosím!
Еще два пива, пожалуйста [eshhe dva piva, pozhalujsta] - Ještě dvě piva, prosím
Нам два овощных салата [nam dva ovoshhnykh salata] - Dva zeleninové saláty pro nás
Сейчас без двадцати семь. [sijchàs bes dvatsatì sem’] - teď je za dvacet sedm
Спустя двадцать лет вы больше будете разочарованы теми вещами, которые не сделали, чем теми, которые сделали. Сбросьте оковы. Поднимите вверх парус, и плывите подальше от своей безопасной гавани. Поймайте ветер в свои паруса. Исследуйте. Мечтайте... [spust'a dvatsat` let vy bol`she budite razochirovany temi vishami, katorye ni sdelali, chem temi, katorye sdelali. Sbros`te akovy. Padnimite vverkh parus, i plyvite padal`she ot svaej bezapasnoj gavani. Pajmajte vetir v svai parusa. Isledujte. Michtajte] - Po dvaceti letech budete víc zklamáni tím, co jste v životě neudělali, než-li tím, co jste udělali. Zbavte se pout. Zvedněte plachtu a plujte pryč od svého bezpečného útočiště. Chyťte vítr do plachet. Prozkoumejte. Sníte...
Экскурсия длится два (три) часа. [ehkskursia dlitsa dva (tri) chasa] - Prohlídka trvá dvě (tři) hodiny.
Я хочу заказать бутылку вина и два бокала в номер. [ya khachù zakazàt' but`ylku vinà i dva bakàla v nòmir] - Chci objednat láhev vína a dvě skleničky na pokojMůžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci