You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Anlam ve oluşturma

Ulaç yardımıyla ek eylemin ve asıl eylemin aynı zamanda mı veya arka arkaya mı meydana geldiğini denebilir:

Aynı zamanda Arka arkaya, sırayla
Ulacı oluşturmak için bitmemiş görünüşlü fiili kullanırsanız  Ulacı oluşturmak için bitmiş görünüşlü fiili kullanırsanız

Mesela:
Она улыбалась, читая (НСВ) книгу. 

Kitabı okuyarak gülümsüyordu. 

Mesela:
Прочитав(СВ) книгу, она пошла гулять.

Kitabı okuyup gezintiye gitti.  

 

Ulacın oluşturulması: 
Bitmemiş görünüşlü ulaç = (şimdiki zamanda üçüncü kişinin çoğul bitmemiş görünüşlü fiilinin kökü - ОНИ) + -А soneki (Ш, Щ, Ж, Ч ünsüzlerinden sonra) / -Я soneki (bundan başka hallerde) 
Bitmiş görünüşlü ulaç = bitmiş görünüşlü mastarın kökü + -В / -ВШИ (-ся ile biten fiiller için) soneki  
 
Örnekler: 
Ulaç = fiil + sonek = sonuç (yorumlar)
дыша (bitmemiş görünüş) (solunarak) 
видя (bitmemiş görünüş) (görerek)
гуляя (bitmemiş görünüş) (gezerek) 
они дыш-ат (solunuyorlar) 
они вид-ят (görüyorlar)
они гуля-ют (geziyorlar) 
-А / -Я дыш-а (Ш, Щ, Ж, Ч ünsüzlerinden sonra -А çıkar)
вид-я (bitmemiş görünüşlü fiillerde -Я çıkar)
гуля-я (bitmemiş görünüşlü fiillerde -Я çıkar)
убрав (bitmiş görünüş) toplayıp  
убравшись (bitmiş görünüş) ortalığı toplayıp 
убра-ть (toplamak)
убра-ть-ся (ortalığı toplamak) 

-ВШИ
убра-в (bitmiş görünüşlü fiiller için)
убра-вшись (-СЯ ile biten fiiller için)

Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.