You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Význam a tvoření

Pomocí přechodníku je možné říci zda dodatečná činnost vyskytla současně s hlavní nebo probíhá jedna po druhé:

 

Současně Jedna po druhé, postupně
V případě, že pro tvoření přechodníku používáte nedokonalé (NS) sloveso V případě, že pro tvoření přechodníku používáte dokonalé (DS) sloveso
Příklad:
Она улыбалась, читая (НСВ) книгу (Ona se usmívala, čítaje (NS) knihu.
Příklad:
Прочитав(СВ) книгу, она пошла гулять (Po přečtení knihy, ona šla na procházku).

 

Jak se tvoří přechodník: 
Přechodník nedokonalého tvaru (NT) = (kořen slovesa NS v přítomném čase třetí osoby množného čísla - ОНИ (ONI)) + přípona -А (po souhláskách Ш (Š), Щ(ŠČ), Ж(Ž), Ч(Č) / přípona  -Я (v jiných případech) 
Přechodník dokonalého tvaru  (DT) = kořen infinitivu DS + přípona -В / -ВШИ (V/VŠI) (pro slovesa končící na -ся (sja)) 
 
Příklady:
Přechodník = sloveso + přípona = výsledek (komentář)
дыша (НСВ)
видя (НСВ)
гуляя (НСВ)
они дыш-ат (oni dýchají)  
они вид-ят (oni vidí)
они гуля-ют (oni procházejí se)
-А / -Я дыш-а (-А po souhláskách  Ш, Щ, Ж, Ч)
вид-я (-Я  pro nedokonalá slovesa)
гуля-я (-Я pro nedokonalá slovesa)
убрав (СВ)
убравшись (СВ)
убра-ть (uklidit)
убра-ть-ся (uklidit se)

-ВШИ
убра-в (pro dokonalá slovesa)
убра-вшись (pro slovesa s koncovkou -СЯ)

Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci