You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Rusça diyaloglar yardımıyla nasıl öğrenilmelidir?

Rusçayı çoktan öğreniyorsunuz, bütün grameri biliyorsunuz, Puşkin'in eserlerini Rusçadan okuyorsunuz fakat Moskova sokağında bir insan ne sorduğunu anlamıyorsunuz veya ona cevap veremiyorsunuz? 
Belki de Rusçayı henüz öğrenmeye başlayıp mümkün olduğunca en kısa zamanda Rusça konuşmaya ve konuşmayı anlamaya başlamak istiyorsunuz?

Her öğrencinin problemi ne olduğunu ve dil engeli nasıl aşıldığını bilmek istiyor musunuz?  

Rusça dersi ne gibi olduğunu hatırlayınız. Daha doğrusu önce ev ödevini denetleyip sonra yeni dersin metnini okuyup öğretmeniniz yardımıyla çevirip metinle ilgili sorulara cevap edip bu dersteki grameri öğrenip gramer alıştırmaları yapıp öğrenilen malzemeyi saptamak için ev ödevini alıyorsunuz. Mantığa uygundur ki böylece alıştırmalar yapmayı, okumayı, çevirmeyi, metinde sorulara cevapları aramayı öğreneceksiniz. Bu gibi Rusça öğrenme yöntemiyle beyniniz Rusça konuşmayı değil testler çözmeyi öğreniyor. Üstelik, derslerde öğrenilen ve öğrenci tarafından evinde okunan kitaplardan ve gazetelerden metinlerde, insanlar gündelik yaşamında kullandığı gerekli söz ve deyim dağarcığı yok.      

Mümkün olduğunca en kısa zamanda Rusça konuşmaya başlamak için ne yapılmalıdır? 
Rusça anlamayı ve konuşmayı öğrenmek için okumadan ve gramer alıştırmaları yapmadan bambaşka yatkınlıkları geliştirmelisiniz. Rusça konuşmayı işiterek anlamayı ve mümkün olduğunca kesinlikle yeniden üretmeyi yani diyalog yürütmeyi öğrenmelisiniz.  

Problemdir ki acemiler, dil taşıyıcıyla konuştuğunda, konuşanı dinleyip konuştuğunu anlayıp kendi fikrini oluşturup onu muhatabına söyleyip muhatap bu fikrini doğru anladığına kanaat getirme güç işi yapmak zorunda kaldığı için çoğu stres durumuna düşer.  

Bu zor durumdan çıkış yolu, diyaloglar dinlemesi ve bellemesidir: sanki dil taşıyıcılarının konuşmalarına tanık olup dili işitmeye ve anlamaya başlayıp muhatapların şu ya da bu karşılıklarına çabuk ve doğru tepki vermeyi, diyalog kurmayı, sorular sormayı, cevaplar anlamayı öğrenip çağdaş Rusçanın kelimelerini ve deyimlerini hatırda tutarsınız.  

Ruspeach diyaloglarının bütün bu avantajları var: işitme, anlama ve konuşma için gereken herşey içinde birleştirirler:
1) Rahatlık: gerçek ortamın stresi yok

2) Rusça konuşmayla taşıyıcılarının ağzından tanışma 

3) Çağdaş konuşmada kullanılan kelimeleri öğrenme 

4) Doğru oluşturulan cevaplara erişim 

5) Durumsal düşünmenin gelişme; yaşam belirli durumlarıyla bağlı kelimeleri belleme, öğrenci gerçek dünyanın benzer bir durumunda bulunduğu zaman gerekli sözlerin ve deyimlerin daha hafif ve çabuk çıkarılmasını sağlar. 

Size ilginç dersler ve Rusça öğrenmenizde çabuk ilerleme dileriz! 


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.