You can change this website language: English

Kaydolmak istiyorum

Bitmişlik görünüşü çift eşlenikleri

Görünüş kategorisi, cinslik ve hal gibi kategorilerinin yanısıra yabancılar için en zordur.  


Görünüş - eylemin akışı farklarını ifade eden gramer kategorisidir. Bu kategori, çekilmiş ve çekilmemiş şeklindeki her fiile aittir. Bitmemişlik görünüşü fiilleri ve bitmişlik görünüşü fiilleri ayırılır. Bitmemişlik görünüşü fiilinden oluşturulan bitmişlik şekline eşlenik denir.   

Genellikle bu çift eşlenikler, öğrenciler tarafından sadece ezberlenir. Mesela:  

писать - написать (yazmak) 

читать - прочитать (okumak)Rusçanın bazı fiillerine uygun bitmişlik görünüşü çift eşlenikleri özel zorlukla hatırda tutulur. Bitmişlik görünüşü çift eşlenikleri nedir? Aşağıdaki örnekleri inceleyelim: 

"Учить" fiili, birine meharetleri ve tecrübeyi iletmek anlamında "научить" bitmişlik görünüşü eşleniğine sahiptir. 

аучить" fiili geçişli olup faaliyetinin nesnesi, tecrübe iletildiği canlı isimdir; ikinci nesne de datif halinde olup özne öğretmeye calıştığı konuyu ifade eder. Мама научила меня рисовать (Annem bana çizmeyi öğretti). Bu örnekte "научила" bitmişlik görünüşü fiili iki nesneyi ilgilendirir: "меня" (canlı nesne) ve "рисовать" (öğretildiği konu).  Ancak hatırda tutmak, öğrenmek anlamında "учить" fiilinin "выучить" ikinci bitmişlik görünüşü eşleniği var.   

"Выучить" fiili geçişli olup faaliyetinin nesnesi hatırda tutulacak bir konu işaretleyen isimdir.  


Я выучила вчера все новые слова (Dün bütün yeni sözleri öğrendim). Bu örnekte "выучила" bitmişlik görünüşü fiili "все новые слова" nesnesini ilgilendirir.  

Rusça öğrendiğinde bitmişlik görünüşü çift eşleniklerini hatırda tutması zorluğu, dili öğrenmenin her döneminde ortaya çıkabilir. Bu eşlenikler, belirli durumlara göre veya bu eşleniklerin kullanılması alıştırması yoluyla sınırlandırılabilir.  -Вика учила меня рисовать. 

-Как она смогла .......... тебя рисовать?

(Tecrübe iletmek anlamında "научить" eşleniği seçilmelidir)-Ты сделала вчера все уроки?

-Да, я смогла ........ все новые слова.

(Hatırda tutmak anlamında "выучить" eşleniği seçilmelidir)


Rus dili okullarını ve öğretmenlerini bulabilirsiniz:


Tercüme
Tercüme (ru-tr)
Bu fonksiyonu yalnızca kayıtlı kullanıcılar kullanabilir.