You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

Đôi tương quan thể dạng hoàn hảo

Thể loại các dạng, cùng với các thể loại như giống và cách chia, là nguyên nhân tạo ra những khó khăn lớn nhất cho người nước ngoài.


Dạng - là thể loại ngữ pháp của động từ thể hiện sự khác biệt trong tiến trình của hành động. Thể loại này có trong bất kỳ động từ nào tại các hình thức chia không chia của nó. Họ chia ra các động từ không hoàn thành (KHT) và động từ hoàn thành (HT). Thể hình thành động từ hoàn thành từ các động từ chưa hoàn thành  gọi là tương quan.

Thường thì sinh viên học thuộc lòng các cặp tương quan , thí dụ:

писать - написать  (viết)

читать - прочитать  (đọc)Có một khó khăn đặc biệt trong việc ghi nhớ các đôi tương quan hoàn thành cho một số động từ tiếng Nga. Vậy đôi tương quan hoàn thành là gì? Chúng ta hãy xem xét các ví dụ sau:

động từ  "учить" (dạy học) có nghĩa là "передавать кому-либо свой опыт, свои умения" (chuyển cho ai đó những hiểu biết, kinh nghiệm của mình) có tưương quan hoàn thành là "научить" (dậy học)

động từ "научить" là động từ chuyển tiếp,  đối tượng hành động của nó một danh từ có hồn, mà được chuyển giao kinh nghiệm + đối tượng thứ hai trong cách chỉ định (cách chia 4), cho thấy chủ thể đang cố gắng dạy một điều gì.


Мама научила меня рисовать (Mẹ tôi đã dạy tôi vẽ). Trong thí dụ trên động từ hoành thànn  "научила" (đã dạy) có trong mình hai đối tượng: "меня" (tôi) (đối tượng có hồn) và "рисовать" (vẽ) (những gì mà đã được dạy).Tuy nhiên ở động từ "учить" (học) trong ý nghĩa "запоминать, изучать" (ghi nhớ, học tập) có tương quan hoàn thành thứ hai là "выучить" (học thuộc lòng)

động từ "выучить" là động từ chuyển tiếp,  đối tượng hành động của nó một danh từ biểu thị các đối tượng cần phải ghi nhớ.


Я выучила вчера все новые слова (Hôm qua tôi đã học xong tất cả các từ mới). Trong thí dụ này động từ HT "выучила" (đã học xong) có trong mình đối tượng  "все новые слова" (tất cả các từ mới).

Trong thời gian học tiếng Nga những khó khăn trong việc ghi nhớ các đôi tương quan HT có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn của việc học ngôn ngữ. Phân định các  tương quan này có thể bằng các bối cảnh khác nhau hoặc bằng cách làm các bài tập về việc sử dụng những tương quan này.-Вика учила меня рисовать (Vika đã dạy tôi học vẽ). 

-Как она смогла .......... тебя рисовать (Làm sao cô ấy có thể........... bạn vẽ)?

(cần phải chọn tương quan "научить" (dạy) trong ý nghĩa "передать опыт" (chuyển giao kinh nghiệm)-Ты сделала вчера все уроки (Cô đã làm xong tất cả các bài tập của ngày hôm qua chưa)?

-Да, я смогла ........ все новые слова (Vâng, tôi đã.......... tất cả các từ mới). 

(cần phải chọn tương quan "выучить"  (học thuộc) trong ý nghĩa "запомнить") (ghi nhớ)


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này