You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

Những lời chúc mừng và mong ước (chúc).

Những lời chúc mừng và mong ước. Kết cấu:
Я поздравляю + существительное (в В.п.) + с + существительным (в Т.п.) - Tôi chúc mừng + dang từ (trong đối cách) + c + dang từ (trong tạo cách)
Я желаю + существительному (в Д.п.) + существительное (в Р.п.) - Tôi mong ước + dang từ (trong tặng cách) + dang từ (trong sở hữu cách)

Thí dụ:
Я поздравляю сестру с праздником - Tôi chúc mừng chị tôi nhân dịp ngày lễ.
Мы поздравляем вас с рождением дочки! - Chúng tôi chúc bạn đã sinh con gái!

Я желаю вам счастливого Рождества! - Tôi mong ước (chúc) bạn có Giáng Sinh hạnh phúc!
Она желает тебе удачи! - Cô ấy mong ước (chúc) bạn thành công!
Он желает ей отличного вечера! - Anh ấy mong ước (chúc) cô ta có buổi chiều tuyệt vời!
Они желают ему хороших выходных! Họ mong ước (chúc) anh có những ngày nghỉ cuối tuần tốt lành!
Мы желаем им интересной поездки! - Chúng tôi mong ước (chúc) họ có chuyến đi bổ ích!

Có thể nói vắn tắt rằng:

Я, мы + Поздравляю - Tôi, chúng tôi chúc mừng
1) поздравляю + тебя, вас, Вас + с + существительным (в Т.п.) - chúc mừng + bạn, các bạn + c + dang từ (trong tạo cách)
2) поздравляю + с + существительным (в Т.п.) - chúc mừng + c + dang từ (trong tạo cách)
3) с + существительным (в Т.п.) - c + dang từ (trong tạo cách)

Я, мы + Желаю - Tôi, chúng tôi + mong ước (chúc)
1) желаю + тебе, вам, Вам + существительное (в Р.п.) - mong ước (chúc) + bạn, các bạn + dang từ (trong sở hữu cách)
2) желаю + существительное (в Р.п.) - mong ước (chúc) + dang từ (trong sở hữu cách)
3)существительное (в Р.п.) - + dang từ (trong sở hữu cách)

Những thí dụ vắn tắt:
Мы поздравляем вас с Новым годом! - Chúng tôi xin chúc mừng năm mới các bạn!
Поздравляем вас с Новым годом! - Xin chúc mừng năm mới các bạn!
Поздравляем с Новым годом! - Xin chúc mừng năm mới!
С Новым годом! - Chúc mừng năm mới!

Я желаю тебе счастья! - Tôi chúc bạn hạnh phúc!
Желаю тебе счастья! - Xin chúc bạn hạnh phúc!
Желаю счастья! - Xin chúc hạnh phúc!

Những câu chúc mừng nào không được vắn tắt?

Bỏ đi khỏi câu văn chủ thể (желающий или поздравляющий-người mong ước hoặc người chúc) và đối tượng (которому желают и которого поздравляют-được chúc và được mong ước) có thể được chỉ trong trường hợp nếu ma Tôi hoặc Chúng tôi chúc hoặc bạn (các bạn) như các thí dụ nêu trên.
Nếu mà bạn nói rằng có một người nào đó chúc một người khác hoặc chúc một ai đó, thì bạn cần phải sử dụng những thể dạng kết cấu đầy đủ.

Thí dụ:
Дети поздравляют Ваню с днём рождения - Trẻ em chúc mừng Ivan ngày sinh nhật.

Không được nói: "поздравляют Ваню с днём рождения" - "họ chúc mừng Ivan ngày sinh nhật" hoặc "поздравляют с днём рождения" - "họ chúc mừng ngày sinh nhật", bởi vì như thế sẽ đánh mất ý nghĩa của câu văn.

Những thí dụ khác nhau:
Я поздравляю тебя с днём рождения! - Tôi xin chúc mừng sinh nhật bạn!
С днём рождения! (Я или Мы поздравляем тебя, вас или Вас) - Xin chúc mừng sinh nhật (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc mừng bạn hoặc các bạn)
С рождеством! (Я или Мы поздравляем тебя, вас или Вас) - Xin chúc mừng Giáng Sinh (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc mừng bạn hoặc các bạn)
Желаем вам счастья! (Мы желаем) - Chúng tôi chúc bạn hạnh phúc (Chúng tôi chúc)
Счастья! (Я или Мы желаем тебе, вам или Вам) - Chúc hạnh phúc! (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc mừng bạn hoặc các bạn)
Удачи! (Я или Мы желаем тебе, вам или Вам) - Chúc may mắn! (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc mừng bạn hoặc các bạn)
Здоровья! (Я или Мы желаем тебе, вам или Вам) - Chúc sức khỏe! (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc mừng bạn hoặc các bạn)
Хорошо тебе сдать экзамен! (Я или Мы желаем) - Chúc bạn thi thành công! (Tôi hoặc chúng tôi xin chúc)

Phát âm bất cứ lời chúc, lời mong ước nào, Các bạn có thể nghe được trong hội thoại Ruspeach - www.ruspeach.com/phrases/166/


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này