You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

(Наречие) Trạng từ là gì?

(Наречие) Trạng từ miêu tả cho động từ. Nó trả lời cho câu hỏi (как?), như thế nào, tốt không? (Как ты это делаешь? Я делаю это хорошо) - Bạn làm điều đó như thế nào, tốt không? Tôi làm điều đó tốt. (Хорошо) Tốt -  một trạng từ.

Trạng từ không thay đổi hình trạng của nó.

Xin chú ý:
Bạn đừng nhầm lẫn trạng từ với tính từ (прилагательным).
Tính từ miêu tả cho danh từ (существительное). Tôi đang đọc một truyện kể rất hay. Hay là tính từ (прилагательное).
(Наречие) Trạng từ miêu tả cho động từ. Tôi đọc rất giỏi (хорошо). Хорошо – là trạng từ.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này