Učitelé a školy jsou teď ve Skypu


Zaregistrujte se

Co je příslovce?

 

Příslovce popisuje sloveso. Odpovídá na otázku Jak? Jak to děláš? Dělám to dobře. Dobře to je příslovce. Příslovce nemění svůj tvar.

Důležité:

Příslovce nesmí být zaměňováne jménem přídavným. Přídavné jméno popisuje podstatné jméno. Čtu pěkný příběh. Pěkný to je přídavné jméno.

Příslovce popisuje sloveso. Čtu dobře. Dobře - to je příslovce.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci