You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Dvojité koreláty dokonavého typu

Kategorie typu, spolu s takovými kategoriemi jako je rod a pád, způsobuje největší potíže pro cizince.


 Typ - gramatická kategorie slovesa, která vyjadřuje rozdíly v průběhu akce. Tato kategorie je součástí jakéhokoliv slovesa v jeho konjugovaných a nekonjugovaných formách.

Jsou slovesa nedokonavá (NT)  a slovesa dokonavá (DT). Tvořený tvar DT ze slovesa NT nazývá se korelátem.  

Obvykle korelační páry studenty prostě si uloží do paměti, například:

писать - написать  (psát-napsát)

читать - прочитать  (číst-přečíst)Existují zvláštní potíže při zapamatování dvojitých korelátů DT pro některá slovesa v ruském jazyce. Co znamená  dvojité koreláty DT? Vezměme si tyto příklady: 

 sloveso "учить" (učit) což znamená "předat někomu své zkušenosti, své schopnosti", má korelát DT "научить" (naučit) 

 sloveso "научить" (naučit) je přechodné a předmětem jeho činnosti je podstatné jméno životné, na které se přenáší zkušenosti + druhý objekt в Dativu (4 pád), který naznačuje to, čemu se snaží naučit subjekt. Мама научила меня рисовать (matka mě naučila malovat). V tomto příkladu sloveso DT "naučila" je držitelem dvou objektů: "mě" (objekt životný) a "malovat" (to, čemu učily).  Nicméně, sloveso "учить" (učit), což znamená "pamatovat si, učit," má druhý korelát DT "выучить" (vyučit). 

 Sloveso "выучить" (vyučit) je přechodné, a předmětem jeho činnosti je podstatné jméno, označující objekt, který je třeba zapamatat. 


Я выучила вчера все новые слова (Naučila jsem se včera všechna nová slova). V tomto příkladu sloveso DT "выучила" (Naučila jsem se) má na sobě objekt "všechna nová slova".

 Během studia ruského jazyka obtížnost zapamatování dvojitých korelátů DT se může objevit v jakékoli fázi výuky jazyků. Rozumět rozdíl mezi těmito koreláty je možné pomocí různých kontextů nebo provedením cvičení na využití takových korelátů.  -Вика учила меня рисовать (Vika učila mě kreslit). 

 -Как она смогла .......... тебя рисовать? (Jak se jí podařilo ............  tebe kreslit?).

 (je třeba vybrat korelát "научить" (naučit), což znamená "předat zkušenost")  -Ты сделала вчера все уроки? (Udělala jsi včera všechny úkoly?

 -Да, я смогла ........ все новые слова. (Ano, mi se to podařilo............ všechna nová slova).    

 (je třeba vybrat korelát "выучить" (vyučit), což znamená "zapamatat si").


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci