You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Zdrobněliny a mazlící slova

Charakteristickým rysem ruského jazyka je přítomnost velkého množství zdrobnělin a mazlících slov. Forma zdrobnělin a mazlících slov v ruském jazyce častěji se tvoří pomocí speciálních přípon. Jak jste si pravděpodobně již víte, příponový systém je velmi dobře vyvinutý v ruském jazyce, víc než v jakémkoliv jiném. S pomocí různých přípon můžeme vyjádřit emoce a hodnocení. S nimi si můžeme vyjádřit lásku, obdiv, náklonnost, zanedbávání, nenávist a tak dále. Ale v tomto článku zajímáme se hlavně o způsob přenosu náklonnosti, něhy a citu. 

Když mluvíme s dětmi nebo blízkými příbuznými, neustále používáme formu zdrobnělin a mazlících slov: namísto neutrálního slova «сын» (syn), my raději používáme «сынуля» или «сыночек» (synaček), namísto suchého slova «дочь» (dcera), řekneme «доченька», «дочурка» (dceruška), нa «маму» (mamince)  řekneme «мамуля» или «мамочка», нa «бабушку» (babičce) - «бабуля» или «бабулечка». 
Nést dobro, krásu a laskavost v řeči je stejně jako udělat v životě dobré skutky. 

Forma zdrobnělin a mazlících slov je spojená s formou diminutiva tj. slovem nebo formulací, což vyjadřuje subjektivní odhad malé velikosti, objemu, a tak dále. Nicméně, diminutiv má kromě formy zdrobnělin a mazlících slov (кошечка, домик, ключик)(Kočka, domek, klíč), stejně a zdrobněliny z odmítavou nebo hanlivou formou (людишки, царьки, народишко)(malí lidé, mocnáři, národ), ale v tomto článku budeme se zabývat pouze formu zdrobnělin a mazlících slov. 
Tvorba formy zdrobnělin a mazlících slov pomocí přípony používá se pro subjektivní hodnocení a je charakteristické pro hovorovou, výrazně zabarvenou řeč. Formy zdrobnělin a mazlících slov, jak je uvedeno výše, je často používáno pro přenos blízkých vztahů, a to zejména pokud se jedná o malé děti. 

A tak, jaké jsou drobné přípony, aby nám pomohli zdvořile a laskavě obrátit se na jiných nebo popsat něco nebo někoho. 

Přípona -ек
Používá se při skloňování slova, přičemž vypadává ze slova samohláska. 
Například: орешек – орешка /oříšek/ (kontrolní slovo). V kontrolním slovu vidíme ztrátu samohlásky е. 
Сыночек – сыночка /synáček/ (kontrolní slovo).  Opět vidíme ztrátu samohlásky е  v kontrolním slovu . 
Další příklady: кусочек – кусочка (kousek), веночек – веночка (věnec), человечек – человечка (člověk), цветочек – цветочка (kytka). 

Přípona –ик
Používá se, když při skloňování slova samohláska ze slova nevypadává. 
Například  столик – столика (stolek-stolku) (kontrolní slovo), бегемотик – бегемотика (hroch), нолик – нолика (nula), обормотик – обормотика (ničemа), солдатик – солдатика (voják), домик - домика (domek). 

Přípony  -ечк, -еньк
Tyto přípony jsou používány po měkkých souhláskách i po sykavých souhláskách a také po samohláskách . 
Například: чашечка, доченька, рученька, маечка, заечка, новенький, книжечка.
Tyto přípony jsou často používány k vytvoření maličkých laskavých forem osobních jmen. 
Například: Юлечка, Танечка, Сенечка, Олечка, Сашечка, Сонечка.

Přípony  -очк, -оньк
Tyto přípony jsou používány ve všech ostatních případech. 
Například: сказочка, глазоньки, тетрадочка, парочка, яблонька.
Tyto přípony jsou také používány k vytvoření maličkých laskavých forem osobních jmen.  
Například: Димочка, Ромочка, Тимочка.

Přípona -ул
Tato přípona je často používána k vytvoření maličké láskavé formy od osobních jmen a názvů příbuzenství.
Například: лапатуля, Димуля, сынуля, мамуля, бабуля, дедуля, Машуля, Сашуля.

Mějte si na paměti a věnujte pozornost tomu, že drobné přípony nikdy nejsou přízvučné. Vždycky jsou nepřízvučné.  
Například  глАзоньки, дОмик, стОлик, чАшечка. Ve velkých písmenech v příkladech je uvedeno přízvučné samohlásky. 
Jak bylo uvedeno, maličká slova něžné formy jsou často používáná v ruském jazyce. To pomáhá nám vyjádřit svou laskavost, péči, lásku a náklonnost vůči světu a lidem. Z téměř libovolného slova v ruském jazyce můžeme vytvořit zdrobnělinu pomocí správné přípony.

 


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci