You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Proč je třeba učit ruský jazyk v dialozích?

Už jste dávno studujete ruský jazyk, znáte všechnu gramatiku a můžete číst Puškina v originále, ale nerozumíte, na co se ptá tento muž na ulici Moskvy nebo mu nemůžete odpovědět?


Nebo možná jste právě začali učit ruský jazyk a chcete co nejdříve začít mluvit a rozumět mluvenému jazyku? 

Chcete vědět, v čem je problém každého studenta a jak přejít jazykovou bariéru? Podívejte se, jaký je váš program kursu ruského jazyka. Nejpravděpodobnější si nejprve procvičujete domácí úkoly, pak si čtěte text nové lekce, překládáte ho s učitelem, odpovídáte na otázky týkající se textu, děláte gramatické cvičení a dostáváte domácí úkol k upevnění probraného učiva.

Tudíž, je naprosto logické, že se naučíte cvičit, číst, překládat, vyhledávat v textu odpovědi. Při této metodě studia ruského jazyka váš mozek se učí řešit testy, ale ne mluvit v ruštině. Kromě toho, texty z knih nebo novin, což jsou studovány na hodinách ruského jazyka nebo které si student čte doma, nenesou požadovaný soubor slov a frází, které používá ruský člověk v každodenním životě.

 Co je třeba dělat, aby co nejdřív začít mluvit rusky?


 Chcete-li se naučit rozumět a mluvit rusky, budete muset vyvinout zcela jiné dovednosti, než té, co potřebujete pro čtení nebo pro gramatické cvičení. Musíte se naučit vnímat ruský jazyk sluchově a vyslovovat ho natolik přesně, jak to možné, což znamená naučit se vést dialog. 

 Problém je v tom, že když nováček mluví s nosičem jazykа, u většiny z nich vzniká napjatost, neboť mají vykonávat následující složitou práci:

 poslouchat řečníka, pochopit jeho sdělení, formulovat vlastní myšlenku, vyjádřit to svému společníku, ujistit se, že tuto myšlenku účastník rozmluvy pochopil správně. 

Řešením této složité situace je naslouchání a zapamatování dialogů: jako kdyby jste zaslechli, jak komunikují lidé - nosiče jazykа, začínate slyšet a rozumět jazyku, naučíte se rychle a správně reagovat na tyto nebo jiné repliky společníka, jak vybudovat dialog, klást otázky, analyzovat odpovědi, zapamatovat si slovní zásobu a výrazy moderního ruského jazyka. 

Všechny tyto výhody mají dialogy Ruspeach, které zahrnují všechno, co potřebujete pro rozvoj dovedností naslouchání a porozumění řeči:

1) Komfort - žádný stres v reálném prostředí 

2) Seznámení se s ruskou řečí z úst nosiče jazykа 

3) Studie slovní zásoby, co se používá v moderní hovorové řeči

4) Přístup k odpovědím se správnou formulací 

5) Vývoj situačního myšlení, zapamatování slovní zásoby v konkrétních životních situacích poskytuje snadnější a rychlejší vyhledávání příslušných slov a konstrukci řeči, když student bude v podobné situaci a reálném světě.


 Přejeme vám zajímavých přednášek a rychlého pokroku při vyučování ruského jazykа!


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci