You can change this website language: English

Zaregistrujte se

Psaní dopisu

Existuje významný rozdíl mezi styly vedení korespondence, zda je to úřední nebo obchodní  korespondence, nebo dopis je přátelské povahy.

Obchodní korespondence

Vezměme si například, že budete muset napsat dopis na určitý orgán nebo kontaktovat s jakýmkoliv prohlášením, vysvětlením nebo žádostí prostřednictvím dopisu. 

 Toto oslovení musí zachovávat úřední tón. Nikdy nepoužívejte zmenšovací nebo příliš dlouhá slova, anebo slova, která mají emocionální zabarvení. Dopis (když obsahuje žádost na konkrétní osobu), můžete začít slovy: «Уважаемый(-ая)» ("Vážený (á)". A dále prozradit podstatu vaší žádosti nebo informace. A skončit frází: «С уважением», «Заранее благодарен» и т.д. ("S pozdravem", "Díky předem") atd. Věnujte zvláštní pozornost tomu, že těchto slov není možné použít zkratkami - je to nezdvořilé!

Dále následují běžně používané příklady: «Прошу Вас», «Информируем, что», «Довожу до Вашего сведения», «Предлагаю рассмотреть» и т.д.  ("Prosím Vás", "Informujeme Vám, že", "Upozorňujeme, že", "Prosíme zvážit" atd.

 Pokud formulář dokumentů vyžaduje určité lexikální jednotky (profesionální slova, atd), zpravidla, ty jsou vytvořeny v hotových šablonách. Pak je třeba jen uvést  osobní údaje žadatele.

Osobní korespondence

Zde je vhodné používat hovorovou ruštinu. Dopisy mohou mít emocionální zabarvení, je možno používat zkratky, v případě potřeby můžete zvýšit interpunkční znaménka (několik otázek, nebo vykřičníků, tři tečky), s použitím citoslovce.

 Rusové jsou velmi emocionální lidé a to se významně ukázuje v osobní korespondenci. V závislosti na blízkost seznámení s osobou je možné používat slova jako např.: "Miláčku", "Drahoušku", atd.  Končíme dopisy frází: «До скорой встречи», «С наилучшими пожеланиями», «Скучаю», «Люблю», «Крепко обнимаю» и т.д. ("Uvidíme se brzy", "S pozdravem", "Postrádam tebe", "Miluju", "Objímám", atd.)

 Jenže! Tato doporučení se nevztahují na SMS zprávy, stejně jako na internetové fórum, styl čeho je třeba posuzovat odděleně.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci