You can change this website language: English

Zaregistrujte se

«Уже» и «ещё» («Již» a «ještě») - všechno je jednodušší, než se zdá

Pro charakterizaci vaše činnosti s ohledem na časové období v ruském jazyce můžete použít dvě příslovce – «уже» и «ещё» («Již» a «ještě»). Co které označuje a jak lze je používat v řeči?

Příslovce «ещё»(«ještě») označuje, že:

- k momentu řeči proces nebo činnost ještě se nezačaly;

- nebylo dosaženo výsledku činnosti;

- akce, která by měla už se skončit, stále pokračuje.

Například:

- Ты идёшь в кино (Jdeš do kina?).

Ещё нет. Я пойду позже. (Ještě ne. Půjdu později).

(Akce «идти в кино» (jít do kina) se ještě nezačala).

- Tvoje sestra mluví anglicky?

Ещё нет. Она только начала учить английский. (Ještě ne. Ona jen začala učit angličtinu).

(Následek akce «говорить по-английски» (mluvit anglicky) nebyl dosažen).

- Вы обедаете? (Obědváte?).

- Нет, мы ещё работаем (Ne, ještě pracujeme).

(Akce «работать» (pracovat) pokračuje se).

Příslovce «уже» («již») označuje, že:

- proces nebo činnost se skončila;

- výsledku bylo dosaženo;

- začal se nový proces namísto očekávaného společníkem.

Například:

- Сходи, пожалуйста, в магазин (Jdi, prosím, do obchodu).

- Я уже сходил (Už jsem přišel).

(Akce «сходить в магазин» (jít do obchodu) se skončila).

- Я помню, ты собирал деньги на машину. Ты купил её? (Vzpomínám si, že jsi sbíral peníze na auto. Už si ho koupil?)

- Да, я уже купил машину (Ano, už jsem si koupil auto).

(Výsledku dosaženo - auto je zakoupeno).

- Твоя мама работает? (Tvá matka pracuje?).

- Нет, она уже отдыхает (Ne, ona si už odpočívá).

(maminka skončila práci a začala odpočívat).

 To je všechen rozdíl! Jednoduché, ne? Ale je tu jedna nuance.

V učebnicích ruského jazyka pro cizince často jsou umístěny úlohy pro zjíštění rozdílu mezi příslovcí «ještě» a «již». Nicméně, nedávají úplného kontextu nebo situaci, odkud konkrétní věta je. Například:

«Ты сейчас работаешь? – Нет, я … отдыхаю» («Teď pracuješ? - Ne, já ... odpočívám»).

«У вас есть деньги? – Да, спасибо, … есть» («Máte peníze? - Ano, děkuji, ... mám»).

Které příslovce by jste dáli do těchto vět? Ve skutečnosti existují dvě varianty, které jsou závislé na kontextu.

První příklad by mohl být vyřešen takto:

 

Práce se skončila, tak já odpočívám. Tedy musíme použít příslovce «уже» («již»): «Нет, я не работаю, я уже отдыхаю» («Ne, já nepracuji, mám odpočinek»).

  1. Odpočívám, protože práce ještě se nezačala, nebo ještě nemá práci. Z toho důvodu, používáme příslovce «ещё» («ještě»): «Нет, я не работаю, я ещё отдыхаю» («Ne, já nepracuji, ještě odpočívám»).

Druhý příklad se vyřeší takto:

 

Člověk je znepokojen, jestli mám peníze. Stále ještě mám peníze, proto odpovíme takto: «Да, спасибо, ещё есть» («Ano, děkuji, ještě mám»).

  1. Neměl jsem peníze, ale našel jsem je - dostal nebo půjčil od někoho. Odpovíme následovně: «Да, спасибо, уже есть» («Ano, děkuji, už mám»).

 

Tyto příklady jsou pro to, aby jste vždy považováli stejný příklad z různých úhlů a odpovídali na otázky správně a přesně.


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci