You can change this website language: English
Giáo viên
Irina

Irina

  • Thông tin liên lạc:
  • Email: 1krossovka@gmail.com

Ngôn ngữ thứ hai:


Tự đăng ký

Irina

Hello,
I am a native Russian-speaker and a certified teacher of Russian as a foreign language since 2015.
Now I am starting teaching Russian in England and I can help you learn this beautiful language.
I can be flexible around the needs of the student.

И короткое правило ;)
Мы говорим "Надену кроссовки". Слово "кроссовки" множественного числа.
Знаете ли вы как правильно - один кроссовок или одна кроссовка?
Правильно говорить - одна кроссовка. Слово "кроссовка" женского рода :)

Contact me by email - 1krossovka@gmail.com

Thanks for looking at my profile!

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này