You can change this website language: English

Tự đăng ký


Lidia
Savvina

Sự khác biệt giữa «ЗА»-"CHO" và «ДЛЯ»-"DÀNH CHO"

Sự khó khăn cho những người học tiếng Nga có thể phát sinh khi lựa chọn giữa các giới từ «за» и «для» trong những trường hợp mà trong tiếng Anh khi các giới từ «за» được dịch là «cho». Giới từ «для» luôn luôn có thể được dịch là «dành cho».

Chúng ta hãy xem xét các trường hợp mà trong ngôn ngữ tiếng Nga được sử dụng giới từ «за», còn trong tiếng Anh được dịch cùng với giới từ «for»:

идти за молоком - to go for milk - đi mua sữa
посылать за доктором - to send for a doctor - đi gọi bác sỹ
платить за билет - to pay for a ticket - trả tiền mua vé

Lời khuyên cho những trường hợp tương tự:
Giới từ «за» được sử dụng kết hợp với các công cụ, cách thức để mà bạn đạt được những sự mong muốn.


Giới từ «для» được sử dụng để biểu thị các chủ đề có lợi ích,  nguồn lợi dành cho ai đó, hoặc có ai đó quan tâm khi đang hành động này được thực hiện.

Vì vậy chúng ta có thể nói:
идти за молоком для мамы - to go for milk for my mom - đi mua sữa cho mẹ
молоко-средство, чтобы сделать маму счастливой - sữa là một công cụ mà làm cho mẹ tốt hơn
посылать за доктором для сына - to send for a doctor for my son - đi gọi bác sỹ cho con trai
доктор-средство, чтобы сделать сына счастливым - bác sỹ là công cụ làm cho con trai khỏe hơn
платить за билет для проезда - to pay for a ticket for a ride - trả tiền vé để đi tàu
билет-средство, чтобы осуществить проезд - vé là công cụ để đi tàu

Chúng ta hãy xem thêm một trường hợp nữa
Покупать за деньги. - To buy for money. - Mua bằng tiền
Trong phiên bản tiếng Nga giới từ «за» bởi bạn mua không mang lại lợi ích cho tiền của bạn, không vì những lợi ích do của tiền của bạn, bạn mua cho chồng hoặc con trai là đổi lại bằng tiền (tức là "bằng tiền"), bạn sử dụng tiền như một công cụ, để mua được một cái gì đó mà đem lại lợi ích cho ai đó.


Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này