You can change this website language: English

Zaregistrujte se

я


Překlad: Já / jsem
Transliterace: [ya]

Příklady použití

А лето начинающееся в субботу просто обязано быть великолепным! [a lèto nachinàyushhiisya v supbotu prosta abyàzana byt' vilikalèpnym] - A léto, což začíná v sobotu, musí být nádherné!
А я думаю, спортсмен. [a ya dùmayu, spartsmèn] - A já myslím, že je sportovec.
Алексей учится в институте. Иван тоже учится в институте. [Аliksèj ùchitsa v institùti. Ivàn tòzhe ùchitsa v institùti] - Alexej studuje v institutu. Ivan také studuje v institutu.
Бессмертие народа - в его языке. [bismertie naroda - v evo yazyke.] - Nesmrtelnost lidu - v jeho jazyce.
Благодаря тому, что... [blagadaryà tamù shto] - Vzhledem k tomu, že ...
бокал для вина (белого) [bàkal dlya vinà (bèlava] - sklenice pro víno (bílé)
бокал для вина (красного) [bakàl dlya vinà (kràsnava)] - sklenice pro víno (červené)
бокал для воды [bakàl dlya vad`y] - sklenice pro vodu
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe] - velký šálek kávy
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe ] - velký šálek kávy
Большинство задач решается удивительно просто - надо взять и сделать! [bal`shinsvo zadach reshaitsya udivitel`no prosto - nada vzyat` i sd`elat`!] - Vyřešení většiny z problémů je překvapivě jednoduché - prostě třeba udělat to!
Большой театр празднует своё 50-летие в Лондоне. Гастроли знаменитого русского балета проходят с 29 июля по 17 августа. [bal`shoj t`iatr praznuet svayo 50-letie v londane. gastroli znaminitavo ruskovo baleta prakhodyat s 29 iyulya po 17 avgusta.] - Velké divadlo slaví své 50. výročí v Londýně. Pohostinské vystoupení slavného ruského baletu koná od 29. července do 17. srpna.
Босния и Герцеговина [bòsniya i gertsegovìna] - Bosna a Hercegovina
бояться чего-либо [bayàt'sa chivò-lìba] - bát se cokoliv
В жизни каждого человека есть два самых важных дня - день, когда он родился, и день, когда понял зачем. [V zhìzni kàzhdogo chelovèka jèst' dva sàmykh vàzhnykh dnya: den', kogdà on rodìlsya, i den', kogdà pònyal zachèm] - V životě každého člověka je dva nejdůležitějších dne - den, kdy on se narodil a den, kdy on si uvědomil, nač.
В какое время вы начинаете работу? [v kakòje vrèmya vy nachinàjete rabòtu] - V kolik hodin začínáte pracovat?
В кассу большая очередь. [v kàssu bal'shàya òchirit'] - Velká fronta u pokladny
В котором часу закрывается выставка? [v katoram chasu zakryvaetsya vystafka?] - V jaké době se výstava zavře?
В Москве есть места, где встречаются прошлое и будущее. [v maskve est` mista, gde fstrichayutsya proshloe i budushee.] - V Moskvě jsou místa, kde se minulost a budoucnost setkávají.
В Мурманске недавно был открыт памятник коту Семёну. Как гласят городские легенды, в 90-годы хозяева кота возвращались из отпуска вместе с домашним питомцем. Однако, в пути Семён пропал. Потерявшийся в Москве кот прошёл 2000 км, чтобы вернуться домой. [v Murmanske nidavna byl atkryt pam'atnik katu Sem'onu. Kak glas'at garadskie ligendy, v 90-gody khazyaeva kata vazvrashalis` iz otpuska vmesti s damashnim pitomtsem. Odnaka, v puti Sem'on prapal. Pateryafshijsya v Maskve kot prashyol 20 km, chtoby virnut`sya damoj] - V Murmansku nedávno byl otevřen pomník kocouru Semenu. Podle městské legendy v 90 letech majitelé kocoura vraceli se z dovolené s domácím mazlíčkem. Nicméně, na cestě Semen byl pryč. Ztracený v Moskvě kocour šel 2000 kilometrů aby dostal se domů.
В поезде нельзя провозить… [v pòis'de nil'z'a pravazìt'...] - Ve vlaku nesměje se přepravovat ...
В полдень у меня обеденный перерыв. [f pòldin' u minyà obèdinyj pirir`yf] - V poledne mám přestávku na oběd.
в январе [v yanvare]
важная лекция [vàzhnaya lèktsyja] - důležitá přednáška
Вам надо вернуться и свернуть налево (направо). [vam nada virnut`sa i svirnut` naleva (naprava)] - Musíte se vrátit zpět a zahnout vlevo (vpravo).
вилка для салата [vìlka dlya salàta] - vidlička pro salát
влюбиться в кого-либо [vlyubìt'sa v kavòliba] - zamilovat se do někoho
влюбиться по уши [vlyubìt'sya pòushi] - být až po uši zamilovaný
влюбиться по уши (в) [vlyubìtsa pò ùshi (v)] - zamilovat se po uši (do)
Во сколько вы сегодня закрываетесь? [va skòl`ka vy sivòdnya zakryvàitis`] - V kolik hodin dnes zavírate ?
Во сколько начинается экскурсия? [va skol`ko nachinaetsya ehkskursiya?] - Kdy začíná se prohlídka?
Во сколько открывается выставка? [vo skol`ko atkryvaetsya vystafka?] - V kolik hodin výstava se otevírá?
Во сколько сегодня закрывается выставка? [vo skol`ko segodnya zakryvaetsya vystafka?] - Kdy dnes výstava se zavírá?
Воскресенье - день для путешествий! [voskresèn'e - den' dlya puteshèstvij] - Neděle - den cestování!
Вот моя визитная карточка. [vot maya vizitnaya kartachka.] - Tady je moje navštívenka.
Время для счастья - сейчас! [Vremya dlya schast'ya - sejchas] - Čas pro štěstí - nyní!
время идёт [vrem'a id'ot]
время отправления [vrèmya atpravlèniya] - čas odjezdu
1 2 3 ... 11 12Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci