в


Překlad: v
Transliterace: [v]

Příklady použití

! восклицательный знак [vasklitsatil'nyj znak] - ! Vykřičník
? вопросительный знак [vaprasìtil'nyj znak] - ? Otazník
А какой вы любите шоколад? [A kakoj vy lyubite shokolad] - Jakou čokoládu máte rád?
А куда пойдёте вы в этот вечер? [a kudà pajd'òti vy v èhtat vèchir] - Kam půjdete dnes večer?
А лето начинающееся в субботу просто обязано быть великолепным! [a lèto nachinàyushhiisya v supbotu prosta abyàzana byt' vilikalèpnym] - A léto, což začíná v sobotu, musí být nádherné!
А на каком инструменте играете вы? [a na kakòm instrumèhnti igràiti vy] - Na kteý nástroj hrajete?
Алексей учится в институте. Иван тоже учится в институте. [Аliksèj ùchitsa v institùti. Ivàn tòzhe ùchitsa v institùti] - Alexej studuje v institutu. Ivan také studuje v institutu.
Американские Виргинские острова [amerikànskije virgìnskije ostrovà] - Americké Panenské ostrovy
Бесполезно искать покой где-либо, если не нашел его внутри себя. [bespalezna iskat` pakoj gde-libo, esli ne nashel evo vnutri sebya.] - K ničemu hledat mír jinde když nemáte ho v sobě.
Бессмертие народа - в его языке. [bismertie naroda - v evo yazyke.] - Nesmrtelnost lidu - v jeho jazyce.
Благодарю вас за ваше письмо. [blagadaryù vas za vàshe pis'mò] - Děkujeme Vám za Váš dopis.
бокал для вина (белого) [bàkal dlya vinà (bèlava] - sklenice pro víno (bílé)
бокал для вина (красного) [bakàl dlya vinà (kràsnava)] - sklenice pro víno (červené)
бокал для воды [bakàl dlya vad`y] - sklenice pro vodu
Большинство задач решается удивительно просто - надо взять и сделать! [bal`shinsvo zadach reshaitsya udivitel`no prosto - nada vzyat` i sd`elat`!] - Vyřešení většiny z problémů je překvapivě jednoduché - prostě třeba udělat to!
Большой театр празднует своё 50-летие в Лондоне. Гастроли знаменитого русского балета проходят с 29 июля по 17 августа. [bal`shoj t`iatr praznuet svayo 50-letie v londane. gastroli znaminitavo ruskovo baleta prakhodyat s 29 iyulya po 17 avgusta.] - Velké divadlo slaví své 50. výročí v Londýně. Pohostinské vystoupení slavného ruského baletu koná od 29. července do 17. srpna.
Британские Виргинские острова [brtànskije virgìnskije ostrovà] - Britské Panenské ostrovy
быть в курсе [byt' f kùrsi] - být si vědom
быть в хорошей форме [byt` v kharòshej fòrmi] - být v dobré kondici
В аэропорту есть гостиница? [v airapartù jèst' gastìnitsa] - Na letišti je hotel?
в воскресенье [v vaskrisèn'je] - v neděli
В жизни каждого человека есть два самых важных дня - день, когда он родился, и день, когда понял зачем. [V zhìzni kàzhdogo chelovèka jèst' dva sàmykh vàzhnykh dnya: den', kogdà on rodìlsya, i den', kogdà pònyal zachèm] - V životě každého člověka je dva nejdůležitějších dne - den, kdy on se narodil a den, kdy on si uvědomil, nač.
В какое время вы начинаете работу? [v kakòje vrèmya vy nachinàjete rabòtu] - V kolik hodin začínáte pracovat?
В кассу большая очередь. [v kàssu bal'shàya òchirit'] - Velká fronta u pokladny
В котором часу закрывается выставка? [v katoram chasu zakryvaetsya vystafka?] - V jaké době se výstava zavře?
В молодости бабушка была очень красивой. [v mòladasti bàbushka bylà òchin' krasìvaj] - V mládí babička byla velmi krásná.
В Москве есть места, где встречаются прошлое и будущее. [v maskve est` mista, gde fstrichayutsya proshloe i budushee.] - V Moskvě jsou místa, kde se minulost a budoucnost setkávají.
В Москве идёт дождь. [v Moskve idyot dozhd'] - V Moskvě prší
В Москве количество машин на тысячу жителей достигло 380. Это второе место в мире после Нью-Йорка. Не так давно Москва перегнала Лондон с его 320 машинами на тысячу жителей. [v maskve kalichistvo mashin na tysyachu zhitilej dastiglo 380. ehto ftoroe mesto v mire posle n`yu-jorka. ne tak davno maskva peregnala londan s evo 320 mashinami na tysyachu zhitilej.] - V Moskvě se počet aut na tisíc obyvatel dosáhl 380. Jedná se o druhé město na světě po New Yorku. Není to tak dávno jak Moskva předběhla Londýn s jeho 320 automobilů na tisíc obyvatel.
в музее [v muzee]
В Мурманске недавно был открыт памятник коту Семёну. Как гласят городские легенды, в 90-годы хозяева кота возвращались из отпуска вместе с домашним питомцем. Однако, в пути Семён пропал. Потерявшийся в Москве кот прошёл 2000 км, чтобы вернуться домой. [v Murmanske nidavna byl atkryt pam'atnik katu Sem'onu. Kak glas'at garadskie ligendy, v 90-gody khazyaeva kata vazvrashalis` iz otpuska vmesti s damashnim pitomtsem. Odnaka, v puti Sem'on prapal. Pateryafshijsya v Maskve kot prashyol 20 km, chtoby virnut`sya damoj] - V Murmansku nedávno byl otevřen pomník kocouru Semenu. Podle městské legendy v 90 letech majitelé kocoura vraceli se z dovolené s domácím mazlíčkem. Nicméně, na cestě Semen byl pryč. Ztracený v Moskvě kocour šel 2000 kilometrů aby dostal se domů.
В одном из Российских городов, Екатеринбурге, есть памятник клавиатуре [V odnom iz Rossijskikh gorodov, Ekaterinburge, est' pamyatnik klaviature] - V jednom z ruských měst, Jekatěrinburgu, je pomník klávesnici
В ответ на Ваше письмо от 25-го мая... [v atvèt na vàshe pis'mò at dvàdtsat' pyàtava màya] - Jako odpověď na Váš dopis ze dne 25.května ...
В поезде нельзя провозить… [v pòis'de nil'z'a pravazìt'...] - Ve vlaku nesměje se přepravovat ...
В полдень у меня обеденный перерыв. [f pòldin' u minyà obèdinyj pirir`yf] - V poledne mám přestávku na oběd.
в понедельник [v panidèl'nik] - v pondělí
В прошлом году мы были на море. [f pròshlam gadù my b`yli na mòri] - V loňském roce jsme byli na moři.
1 2 3 ... 10 11Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci