Zaregistrujte se

он


Překlad: on
Transliterace: [on]

Příklady použití

В жизни каждого человека есть два самых важных дня - день, когда он родился, и день, когда понял зачем. [V zhìzni kàzhdogo chelovèka jèst' dva sàmykh vàzhnykh dnya: den', kogdà on rodìlsya, i den', kogdà pònyal zachèm] - V životě každého člověka je dva nejdůležitějších dne - den, kdy on se narodil a den, kdy on si uvědomil, nač.
В Москве количество машин на тысячу жителей достигло 380. Это второе место в мире после Нью-Йорка. Не так давно Москва перегнала Лондон с его 320 машинами на тысячу жителей. [v maskve kalichistvo mashin na tysyachu zhitilej dastiglo 380. ehto ftoroe mesto v mire posle n`yu-jorka. ne tak davno maskva peregnala londan s evo 320 mashinami na tysyachu zhitilej.] - V Moskvě se počet aut na tisíc obyvatel dosáhl 380. Jedná se o druhé město na světě po New Yorku. Není to tak dávno jak Moskva předběhla Londýn s jeho 320 automobilů na tisíc obyvatel.
Где они находятся? [gd`e oni nakhod`yatsya?] - Kde ony jsou?
Дело в том, что на ней изображен Большой театр со знаменитой колесницей Аполлона, и Аполлон красуется здесь уже без фигового листа, который когда-то прикрывал его наготу. [Dèla v tom, shto na nej izabrazhòn Bal'shòj t'àtr sa znaminìtaj kalisnìtsej Аpalòna, i Аpalòn krasùitsya sdes' uzhè bes fìgavava listà, katòryj kagdà-ta prikryvàl jivò nagatù] - Faktem je, že ona zachycuje Velké divadlo se slavným vozem Apollóna a Apollon se vychloubá zde bez fíkového listu, který kdysi přikrýval jeho nahotu.
Каждый день необыкновенен, он несёт в себе подлинное чудо. [Kàzhdyj den' niabyknavènen, on nisyòt v sibè pòdlinnaje chùdo.] - Každý den je neobvyklý, že přináší s sebou skutečný zázrak.
Как он выглядит? [kak on v`yglidit] - Jak on vypadá?
Книги - они как зеркала: в них лишь отражается то, что у тебя в душе. [Knigi - oni kak zerkala: v nikh lish' otrazhaetsya to, chto u tebya v dushe] - Knihy jsou jako zrcadla: oni jen odráží to, co je ve tvém srdci.
Может быть, он космонавт? [mòzhyt b`yt' on kasmanàvt] - Možná, že on je astronaut?
Наш стенд на выставке под номером... Он расположен между (возле) ... [nash stent na vystafke pod nomirom... on raspalozhen mezhdu (vozli)] - Náš stánek na výstavě je pod číslem ... Je umístěn mezi (vedle) ...
Ну, конечно, он писатель. [nu, kanèshna, on pisàtil'] - No, samozřejmě, že on je spisovatel.
он высокий [on vysòkij] - on je vysokým
он едет [on edet] - on jede
Он желает ей отличного вечера. [on zhilàit jej atlìchnava vèchira] - On jí přeje skvělý večer.
он играет [on igràit] - on hraje
он играет в футбол [on igràit f futbòl] - on hraje fotbal
он ловит [on lovit] - on chytá
он маленького роста [on màlin'kava ròsta] - on je malého vzrůstu
он моет посуду [on mòet posùdu] - On myje nádobí
Он на работе. Он должен вернуться около шести часов. [on na rabòte. on dòlzhen vernùt'sya òkolo shestì chasòv] - On je v práci. Má se vrátit asi v šest hodin.
Он похож на папу. [on pakhòsh na pàpu] - On je podobný tatínkovi
он улыбается [on ulybaitsya] - on usmívá se
Письмо отражает душу, оно столь верное эхо голоса того, кто пишет, что утонченные умы относят письма к драгоценнейшим сокровищам любви. [pis`mo otrazhaet dushu ono stol` vernoe eh`kho golosa togo kto pishet chto utonchennye umy otnosyat <br> pis`ma k dragotsennejshim sokrovishham lyubvi] - Dopis odráží duše, je to jako věrné echo hlasu toho, který napsal, že sofistikované mozky považují dopisy za vzácné poklady lásky.
По-моему, он пилот. [pa-mòjemy, on pilòt] - Podle mého názoru, je to pilot.
Покажите нам, пожалуйста, на карте, где они находятся. [pakazhite nam, pazhalusta, na karte, gd'e ani nakhod'atsa] - Ukažte nám, prosím, na mapě, kde oni se nacházejí.
Спорю, что он музыкант. [spòryu, shto on muzykànt] - Vsadím se, že je to hudebník.
У счастья нет завтрашнего дня, у него нет и вчерашнего, оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть только настоящее. И то не день. А мгновение. [U schast'ya net zavtrashnego dnya, u nego net i vcherashnego, ono ne pomnit proshedshego, ne dumaet o budushhem. U nego est' tol'ko nastoyashhee. I to ne den'. А mgnovenie] - Štěstí není pro zítřek, ono nemá i včerejška, ono nepamatuje minulost, ne přemýšlí o budoucnosti. Má jen současnost. A to není jeden den. Jen okamžik.
Уверена, он учёный. [uvèrina, on uchyònyj] - Jsem si jistá, že je vědec.
Я считаю, что он строитель. [ya sshitàyu sshto on straìtil'] - Myslím, že on je stavitel.
я/ты/он убирал [ya/ty/on ubiral] - já/ty/on uklízel
ясно, что он прав [yasna, chto on praf]Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci