Zaregistrujte se

Идти по линии наименьшего сопротивления

Идти по линии наименьшего сопротивления
[idti po linii naimen`shego soprotivleniya]
- Sledovat linii nejmenšího odporu
Co to znamená: zvolit nejjednodušší způsob, jít nejjednodušší cestou.
Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci