You can change this website language: English

Zaregistrujte se


Olena

Stručně a jasně o ruských slovesech pohybu: Část 1

 

 

Každý, kdo studuje ruštinu jako cizí jazyk, tj. nikdy neslyšel ruskou řeč od dětství a "necítí" ruský jazyk jako rodilý, již v první fázi učení ruštiny je postaveny před problém používání v řeči ruských sloves pohybu. Například, pokud v angličtině nějaký pohyb, není důležité, že se provádí pomocí dopravy nebo ne, lze popsat slovesem «to go», ruský jazyk neposkytuje takové jednoduché řešení. V ruském jazyce pro každý z následujících činností existují jednotlivá slovesa, navíc dvě.

Tak, pár sloves, což se používají k charakterizaci pohybu bez pomoci jakéhokoliv transportu, – to jsou «идти» (jít) a «ходить» (chodit). Někdy mohou být přeloženy do angličtiny jako «to walk», ale ne ve všech případech. Určíme, v jakých situacích používáme každý pár těchto sloves.

 

 

ИДТИ (JÍT)
я иду (jdu)  мы идём (jdeme)
ты идёшь (jdeš) вы идёте (jdete)
он (она) идёт (on(ona) jde)          они идут (oni jdou)

 

Sloveso «идти» (jít) používáme:

 

  • K charakterizaci jednotlivé akce, která se děje v současné době (proces): Я иду в школу (сейчас) (jdu do školy (momentálně).

  • K charakterizaci jednotlivé akce, která se plánuje na budoucnost: Завтра я иду в школу (Zítra jdu do školy).

 

Hlavní tajemství použití slovesa «идти» (jít) v ruštině spočívá v tom, že popisuje jednosměrný pohyb, to znamená pohyb, který je směrován z jednoho bodu do druhého, pouze v jednom směru. Schematicky lze znázornit takto:

 

 

ХОДИТЬ (CHODIT)
я хожу (chodím) мы ходим (chodíme)  
ты ходишь (chodíš) вы ходите (chodíte)
он (она) ходит (on(ona) chodí)           они ходят (oni chodí)

 

 Sloveso «ходить» (chodit) stejně jako «идти» (jít), se používá k popisu pohybu, který se provádí bez pomoci dopravy, ale označuje: opakovatelnou (pravidelnou) akci, která se provádí mnohokrát. Na označení pravidelnosti akce (pohybu) mohou ukázat následující slova nebo kombinace slov: každý den, každodenně, každý týden, každý měsíc, každý rok, vždy, často atd.

 

 

Я хожу в школу каждый день (Chodím do školy každý den).

 

Hlavním principem při použití slovesa «ходить» (chodit) je, že ono charakterizuje vícesměrný pohyb. Pokud ve větě «Я иду в школу» (Jdu do školy) se rozumí, že jdu ve stejném směru z domova do školy, pak ve větě «Я хожу в школу каждый день» (Chodím do školy kašdý den) se rozumí, že dělám akci ve směru tam a zpět každý den z domova do školy a naopak, ze školy domů, a pak opakuji tyto dva kroky následující den.

 

Také pro správné používání této dvojice sloves pohybu, musíte pamatovat na následující stanovené výrazy s nimi. Всегда идут: дождь, снег, время, письмо (Vždy jde: déšť, sníh, čas, dopis).

 

  • Снег идёт весь день (Sníh padá celý den).
  • Осенью часто идет дождь (Na podzim často padá déšť).
  • Твое письмо идёт ко мне слишком долго (Tvůj dopis jde ke mě příliš dlouho).
  • Когда человек занят работой, время идёт быстро (Když člověk je zaneprázdněn prací, čas běží rychle).

 

Další dvojice sloves, které bude se projednávát, charakterizuje pohyb dopravy. To jsou slovesa «ехать» (jet) a «ездить» (jezdit).

 

ЕХАТЬ (JET)   ЕЗДИТЬ (JEZDIT)
я еду (jedu) мы едем  (jedeme) я езжу (jezdím) мы ездим (jezdíme)
ты едешь (jedeš) вы едете  (jedete) ты ездишь (jezdíš) вы ездите (jezdíte)
он (она) едет (on (ona) jede)        они едут  (oni jedou)                   он (она) ездит (on(ona) jezdí)   они ездят (oni jezdí)

 

 

Při použití této dvojici sloves řídíme se stejnými zásadami, které už byly výše popsané pro slovesa «идти» (jít) a «ходить» (chodit), jen nezapomeňte, že pohyb nastává pomoci dopravního prostředku: jízda na kole, řídit auto, atd.

Sloveso «ехать» (jet) používáme:

 

  • K charakterizaci jednotlivé akce, která se děje v současné době (proces): Я еду в школу (сейчас) (jedu do školy (momentálně). V tomto případě použití slovesa «ехать» (jet) znamená, že pohyb probíhá v současné době a s pomocí dopravního prostředku. Také v této větě můžeme poukázat na ten nebo jiný způsob dopravy. Například: «Я еду в школу на автобусе» (Jedu do školy autobusem).
  • K charakterizaci jednotlivé akce, která se plánuje na budoucnost:: Завтра я еду в другой город (Zítra jedu do jiného města).

 

Tak nezapomeňte, že hlavním pravidlem při použití slovesa «ехать» (jet) v ruském jazyce je, že ono charakterizuje jednosměrný pohyb, tj. pohyb, který je směrován z jednoho bodu do druhého pouze v jednom směru, navíc hovoříme výhradně o pohybu jakýmkoliv druhem dopravy. Schematicky lze znázornit takto:

 

 

Sloveso «ездить» (jezdit) stejně jako «ехать» (jet) se používá k popisu pohybu, který se provádí pomoci dopravního prostředku, ale označuje: opakovatelnou (pravidelnou) akci, která se provádí mnohokrát. Na označení pravidelnosti akce (pohybu) mohou ukázat následující slova nebo kombinace slov: každý den, každodenně, každý týden, každý měsíc, každý rok, vždy, často atd.

 

Я езжу в школу каждый день (Jezdím do školy každý den).

 

Hlavním principem při použití slovesa «ездить» (jezdit) je, že ono označuje vícesměrný pohyb. Pokud ve větě «Я еду в школу» (Jedu do školy) se rozumí, že
teď jedu nějakým prostředkem v jednom směru z domova do školy, pak ve větě «Я езжу в школу каждый день» (Jezdím do školy každý den) se rozumí, že dělám akci ve směru tam a zpět každý den: z domova do školy a naopak, ze školy domů, a pak opakuji tyto dva kroky následující den.

 

 

Tak jsme zkoumali čtyři hlavní slovesa pohybu, která označují: pohyb bez pomoci dopravy (идти и ходить)(jít a chodit)pohyb za použití dopravního prostředku (ехать и ездить) (jet a jezdit). Každá z těchto dvojic obsahuje sloveso, které popisuje jednosměrný pohyb (jít, jet) a vícesměrový (chodit, jezdit). Také nezapomeňte si, že v ruském jazyce mohou jít takové předměty, jevy a kategorie jako déšť, sníh, čas a dopisy. A konečně, když jedete nebo jezdíte, tak to znamená, že provádíte tyto akce НА транспорте (V dopravě). Nezapomínejte o kombinaci předložky «на» (na) s názvem příslušného způsobu dopravy (автомобиль (машина), автобус, поезд и т.д.) (Auto (vozidlo), autobus, vlak, atd.) v lokalu.

A pokud máte přání dozvědět se o funkcích používání sloves pohybu bez předpon jako бежать (бегать) (běžet (běhat), лететь (летать) (letět (létat ), плыть (плавать) (plout (plavat), očekávejte mé další články. Přeji vám úspěch při studiu ruského jazyka!


Můžete najít ruské jazykové školy a učitele:


Překlad
Překlad (ru-cs)
Pouze registrovaní uživatelé mohou používat tuto funkci