You can change this website language: English

Tự đăng ký

автомобиль


Chuyển ngữ: [aftamab'il`]

Ví dụ về sử dụng

первый автомобиль на ядерном топливе [pervyj avtamab`il` na yad`ernom topl`ive] - xe ô tô đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhânBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này