Ví dụ về sử dụng

Еще два пива, пожалуйста [eshhe dva piva, pozhalujsta] - Xin vui lòng cho thêm hai ca bia
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này