You can change this website language: English

Tự đăng ký

Люксембург


Bản dịch: Luxembourg
Chuyển ngữ: [lyuksembùrg]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Люксембург -
Родительный Люксембурга -
Дательный Люксембургу -
Винительный Люксембурга -
Творительный Люксембургом -
Предложный О Люксембурге -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này