You can change this website language: English

Tự đăng ký

Марокко


Bản dịch: Morocco
Chuyển ngữ: [maròkko]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Марокко Марокко
Родительный Марокко Марокко
Дательный Марокко Марокко
Винительный Марокко Марокко
Творительный Марокко Марокко
Предложный Марокко Марокко
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này