Марокко


Bản dịch: Morocco
Chuyển ngữ: [maròkko]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Марокко Марокко
Родительный Марокко Марокко
Дательный Марокко Марокко
Винительный Марокко Марокко
Творительный Марокко Марокко
Предложный Марокко Марокко

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này