You can change this website language: English

Tự đăng ký

Перу


Bản dịch: Peru
Chuyển ngữ: [pirù]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Перу Перу
Родительный Перу Перу
Дательный Перу Перу
Винительный Перу Перу
Творительный Перу Перу
Предложный Перу Перу




Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này