You can change this website language: English

Tự đăng ký

купе


Bản dịch: toa ngăn riêng
Chuyển ngữ: [kupèh]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số:

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный купе купе
Родительный купе купе
Дательный купе купе
Винительный купе купе
Творительный купе купе
Предложный купе купе
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này