You can change this website language: English

Tự đăng ký

плацкарт


Bản dịch: toa thường
Chuyển ngữ: [platskàrt]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này