You can change this website language: English

Tự đăng ký

Платформа


Bản dịch: Sân ga
Chuyển ngữ: [platfòrma]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Платформа Платформы
Родительный Платформы Платформ
Дательный Платформе Платформам
Винительный Платформу Платформы
Творительный Платформой Платформами
Предложный О Платформе О Платформах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này