Ví dụ về sử dụng

А кто ты по профессии? [a kto ty pa prafèssii] - Bạn học nghành gì vậy?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này