You can change this website language: English

Tự đăng ký

безвкусный


Bản dịch: vô vị
Chuyển ngữ: [bisfkùsnyj]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này