You can change this website language: English

Tự đăng ký

зевать


Bản dịch: ngáp
Chuyển ngữ: [zivàt']

Thành phần câu văn: Глагол
Инфинитив: зевать
Наклонение: Изъявительное
Вид: Несовершенный

Спряжение (настоящее время)


Лицо  Единственное число  Множественное число
1 зеваю зеваем
2 зеваешь зеваете
3 зевает зеваете

Спряжение (прошедшее время)


Мужской род Женский род Средний род
Единственное число
(1,2,3 лицо)
зевал зевала зевало
 Множественное число зевали
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này