вздремнуть


Bản dịch: ngủ tạm
Chuyển ngữ: [vzdrimnùt']

Thành phần câu văn: Глагол




Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này