отдыхать


Bản dịch: nghỉ ngơi
Chuyển ngữ: [atdykhàt']

Ví dụ về sử dụng

Не забывайте отдыхать! [ni zabyvàjti atdykhàt'] - Đừng quên nghỉ ngơi nhé!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này