You can change this website language: English

Tự đăng ký

суббота


Bản dịch: thứ bảy
Chuyển ngữ: [subòta]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный суббота субботы
Родительный субботы суббот
Дательный субботе субботам
Винительный субботу субботы
Творительный субботой субботами
Предложный о субботе о субботах

Ví dụ về sử dụng
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này