клубника


Bản dịch: quả dâu tây
Chuyển ngữ: [klubnìka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный клубника
Родительный клубники
Дательный клубнике
Винительный клубнику
Творительный клубникой
Предложный о клубнике

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này